Tukikohdat

Kajaanin Purjehtijoiden jäsenillä on käytössään kaksi tukikohtaa: Poiju Kajaanin Koutaniemellä (Poijutie 78)  ja Kaivanto Vaalan Kaivannonsalmessa (Manamansalontie 2953). Molemmissa tukikohdissa on muunmuassa saunamökki, käymälä, sähköt sekä grillikatos tulisijoineen.

Poiju-tukikohdan kunnostus on saanut tukea EU:lta, valtiolta sekä kunnilta. Tämän ansiosta Poiju-tukikohdan ponttoonilaiturit ja aallonmurtaja ovat kaikkien Oulujärven veneilijöiden käytössä käyntisatamana. Tukikohdan muut rakenteet ovat Kajaanin Purjehtijat ry:n jäsenten käytössä.

TOIMINTA TUKIKOHDISSA

– Pidä yhteiset paikat ja alueet siistinä:
laita roskat ja tupakantumpit niille kuuluviin astioihin.
Ruoanlaittopaikoilla noudata erityistä siisteyttä.

– Jätä saunat ja muut sisätilat sellaiseen kuntoon,
jossa haluaisit ne itse löytää:
huolehdi, että seuraavalle käyttäjälle on
polttopuita sekä vettä.

– Viimeisenä lähtijänä lukitse portit ja ovet.

– Kohtele seuran yhteistä omaisuutta
huolellisesti.

– Jokainen jäsen on seuran mainos ulkopuolelle:
muista hyvä käytös sekä tukikohdissa että vesillä. Jäsen on tukikohdissa vastuussa myös vieraistaan.

– Tukikohdissa ja laitureilla on hyvä noudattaa hiljaisuutta iltaisin kello 23.00 jälkeen,
jotta venekunnat voivat halutessaan nukkua.

– Kotieläimet on aluksen ulkopuolella
pidettävä kytkettyinä.

Poijun venepaikkasäännöt

 1. Poijun ns. vanhassa laiturissa on 8 vuokrapaikkaa Kajaanin Purjehtijat ry:n jäsenille.
 2. Venepaikan vuokran määrittää vuosittain seuran vuosikokous. Päätöksen vuokraamisesta tekee seuran hallitus.
 3. Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen. Venepaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on mainittava veneen nimi, rekisterinumero, venetyyppi ja veneen mitat. Hakemus osoitetaan seuran hallitukselle.
 4. Venepaikan saamisen edellytyksenä on, että vene on katsastettu, vakuutettu sekä merkitty seuran ja SPV:n rekisteriin.
 5. Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti. Paikka on käytössä toistaiseksi. Tilapäinenkin edelleenvuokraus edellyttää seuran hallituksen hyväksynnän.
 6. Venepaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan seuralle vuosittain 31.3. mennessä käyttääkö hän paikkaa tulevan veneilykauden aikana. Venepaikasta luopumisesta tai muutoksista veneen tiedoissa on ilmoitettava hallitukselle välittömästi.
 7. Mikäli paikkoja on vapaana, venepaikkojen hakumahdollisuudesta tiedotetaan välittömästi koko jäsenistölle. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin vapaita paikkoja, hallitus arpoo paikan saajan.
 8. Venepaikkamaksut on ehdottomasti suoritettava laskussa määrättyyn eräpäivään mennessä.
 9. Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jatkuva käyttö (esim. lämmitys) on kielletty veneen ollessa käyttämättömänä.
 10. Venepaikan haltija vastaa laiturin siistiydestä ja turvallisuudesta oman venepaikkansa kohdalla.
 11. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
 12. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Poijussa, sitoutuu hän samalla noudattamaan näitä sääntöjä. Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä, katsotaan jäsenen menettäneen oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Poijussa.

Kajaanin Purjehtijat ry:n hallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.