Tukikohdat

Kajaanin Purjehtijoiden jäsenillä on käytössään kaksi tukikohtaa: Poiju Kajaanin Koutaniemellä (Poijutie 78)  ja Kaivanto Vaalan Kaivannonsalmessa (Manamansalontie 2953). Molemmissa tukikohdissa on muunmuassa saunamökki, käymälä, sähköt sekä grillikatos tulisijoineen. Kaivannossa on myös vesijohto.

Toiminta seuran tukikohdissa ja laitureilla

Kajaanin Purjehtijoiden tukikohtia (Poiju ja Kaivanto) voivat käyttää seuran jäsenet vieraineen. Laiturit ovat avoimia myös muiden pursiseurojen lipun alla purjehtiville.

Jäseniltä ei peritä erityistä tukikohdan käyttömaksua, vieraiden maksu on vapaaehtoinen. Halutessaan maksun voi jättää saunatiloissa olevaan lippaaseen.

Seuraan kuulumaton vieras voi tulla myös veneellä tukikohtaan jäsenen seurassa. Tällöin on huomioitava laiturin käyttöaste – vieras ei saa viedä laituripaikkaa seuran jäseneltä.

Jäsen on tukikohdissa vastuussa myös vieraistaan.

Kohtele seuran yhteistä omaisuutta huolellisesti.

Pidä yhteiset paikat ja alueet siistinä: laita roskat ja tupakantumpit niille kuuluviin astioihin. Ruoanlaittopaikoilla noudata erityistä siisteyttä.

Jätä saunat ja muut sisätilat sellaiseen kuntoon, jossa haluaisit ne itse löytää: tyhjennä tuhkat kiukaan tulipesästä aina ennen lämmitystä ja huolehdi, että seuraavalle käyttäjälle on polttopuita sekä vettä.

Kaivannossa varastojen ja saunan avaimet ovat niille määrätyillä paikoilla, mökin eteisessä johon ne käytön jälkeen palautetaan.

Viimeisenä lähtevä lukitsee tukikohdan portin ja rakennusten ovet. Varmista myös, että valot on sammutettu sekä sulje Kaivannossa vesihana varaston päädyssä.

Tukikohdissa ja laitureilla on hyvä noudattaa hiljaisuutta iltaisin kello 23.00 jälkeen, jotta venekunnat voivat halutessaan nukkua.

Lemmikkieläimet on aluksen ulkopuolella pidettävä kytkettyinä.

Veneilijöiden jätteille on tukikohdissa kattava jäteastiavalikoima. Jätteet lajitellaan samoin kuin kotitalouksissa. Kaikki hyödynnettävät jätteet kerätään erilleen ja sijoitetaan niille tarkoitettuihin astioihin.

Jokainen jäsen on seuran mainos ulkopuolelle: muista hyvä käytös sekä tukikohdissa että vesillä.

Poijun venepaikkasäännöt

 1. Poijun ns. vanhassa laiturissa on 8 vuokrapaikkaa Kajaanin Purjehtijat ry:n jäsenille.
 2. Venepaikan vuokran määrittää vuosittain seuran vuosikokous. Päätöksen vuokraamisesta tekee seuran hallitus.
 3. Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen. Venepaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on mainittava veneen nimi, rekisterinumero, venetyyppi ja veneen mitat. Hakemus osoitetaan seuran hallitukselle.
 4. Venepaikan saamisen edellytyksenä on, että vene on katsastettu, vakuutettu sekä merkitty seuran ja SPV:n rekisteriin.
 5. Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti. Paikka on käytössä toistaiseksi. Tilapäinenkin edelleenvuokraus edellyttää seuran hallituksen hyväksynnän.
 6. Venepaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan seuralle vuosittain 31.3. mennessä käyttääkö hän paikkaa tulevan veneilykauden aikana. Venepaikasta luopumisesta tai muutoksista veneen tiedoissa on ilmoitettava hallitukselle välittömästi.
 7. Mikäli paikkoja on vapaana, venepaikkojen hakumahdollisuudesta tiedotetaan välittömästi koko jäsenistölle. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin vapaita paikkoja, hallitus arpoo paikan saajan.
 8. Venepaikkamaksut on ehdottomasti suoritettava laskussa määrättyyn eräpäivään mennessä.
 9. Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jatkuva käyttö (esim. lämmitys) on kielletty veneen ollessa käyttämättömänä.
 10. Venepaikan haltija vastaa laiturin siistiydestä ja turvallisuudesta oman venepaikkansa kohdalla.
 11. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
 12. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Poijussa, sitoutuu hän samalla noudattamaan näitä sääntöjä. Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä, katsotaan jäsenen menettäneen oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Poijussa.

Kajaanin Purjehtijat ry:n hallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.