Koulutus

Saaristolaivurikoulutus 2020

Kajaanin Purjehtijat ry:n navigaatiojaos järjestää yhdessä Suomen Navigaatioliiton kanssa saaristomerenkulun kurssin Kajaanissa. Kurssi alkaa 14. tammikuuta Kajaanin Viestitalon kokoustilassa Viestissä, os. Viestitie 2.
Huhtikuulle kestävän koulutuksen lähitunnit pidetään kerran viikossa arki-iltaisin. Kurssi päättyy 17. huhtikuuta pidettävään saaristonavigoinnin tutkintoon. Kouluttajana toimii Esa Kumpulainen.
Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo-, rannikko- ja avomeren merenkulkuopin kursseista.
Saaristomerenkulun opetus keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden perustietojen hallitseminen tuo varmuutta jokaisen pienveneilijän toimintaan vesillä.
Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät muun muassa paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.
Koulutusportaan ylin aste, avomerenkulun opetus, antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella.
Lisää tietoa kurssista: https://suomennavigaatioliitto.com/koulutus/ ja Esa Kumpulainen 044 710 0059 tai kumpulainenesa@gmail.com.