Oulujärven käyntisatamat palvelutietoineen

Yleistä satamatiedoista

Niskanselkä Ärjänselkä Paltaselkä

5050     Jylhämä
5052     Vaalankurkku
5053     Saharanta
5057     Honkinen (Vaala)
5061     Reimiluoto
5065     Ylä-Mulkku
5069     Kaarresalo
5073     Ruununtörmä 
5075     Aittoniemi
5077     Äpätinniemi (Saunaniemi)
5081     Karhusaari
5085     Kiloniemi
5089     Kuostonsaari
5092     Kuhapuro

5104     Teeriniemi
5107     Ykspisto

 

 

5097r    Kaivanto
5100     Martinlahti
5110     Vähäoja
5118     Alassalmi
5123     Rytölahti
5125     Honkinen (Kajaani)
5130     Kuusiranta
5135     Vuottolahti
5140s   Ärjänsaari
5142s   Lehtonen
5145     Koutalahti
5150     Toukkasaari

 

 

 

 

 

 

 

5160r    Poiju
5162     Kajaani, telakka
5164     Kajaani, Tihisenniemi
5165     Kajaani, Tullikallio
5166     Kajaani, Kalkkisilta
5167     Paltaniemi
5168     Iso-Pihlainen
5170     Hevossaari
5171s   Selkä-Honkinen
5172     Varislahti
5174     Melalahti
5178     Mulkkusaaret
5179     Ukkosaari
5180     Lehtonen
5188     Käärmeniemi
5186     Paltamo. Värjänranta
5189     Metelinniemi
5195     Mieslahti
5198     Saviranta

Yleistä satamatiedoista  

Oulujärven alati kasvava veneily tarvitsee ajantasaisia tietoja sopivista käyntisatamista ja niiden tarjoamista palveluista. Merenkulkulaitoksen julkaisemassa Oulujärven merikarttasarjassa (T Oulujärvi, 6/2000) ei esitetä satamapalveluja, vaan ne esitetään erillisissä julkaisuissa. Veneilyn tarkoituksesta riippuen veneilijät tarvitsevat hyvin erilaisia satamapalveluita. Monipuolisia palveluita ei ole suinkaan tarvetta järjestää kaikkiin satamiin, vaan satamat voivat erikoistua tiettyihin palveluihin.

Tässä julkaisussa esitettävät satamatiedot on koonnut Venesatamaryhmä, joka ylläpitää maanlaajuista satamatiedostoa. Karttapiirrokset on laatinut Kaj-Erik Löfgren. Paikallisena veneilijänä allekirjoittaneella on ollut ilo ja kunnia toimia Venesatamaryhmän avustajana jo lähes parinkymmenen vuoden ajan.

Venesatamat on luokiteltu ja tässä käytetty luokitus on kehitetty matkaveneilijöiden tarpeiden pohjalta ottaen huomioon palvelujen tuottamiseen ja markkinointiin liittyvät näkökohdat (Venesatamien luokitus, Merenkulkulaitos 4. painos 2008, www.fma.fi > julkaisut). Luokittelutiedot palvelevat myös satamien pitäjiä ja eri viranomaisia.  Kotisatamat ovat veneiden pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettuja, eikä niissä välttämättä ole palveluja vieraileville veneilijöille. Niitä satamia, joista veneilijät varsinaisesti hakevat palveluja, kutsutaan käyntisatamiksi. Ne ovat veneilijöiden käyntikohteita, joissa veneretken tai matkapurjehduksen aikana voi käydä kaupassa, asioimassa, yöpymässä tms.. Lisäksi on turvasatamia, joihin ei normaalitilanteissa hakeuduta, vaan niihin mennään, kun tarvitaan suojaa tai apua.

Vierassatama on täyden palvelun satama ja muissa käyntisatamissa palveluvarustus vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen. Vierassatama on palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen matkaveneilyä palveleva satama, jossa on vähintäänkin 10 vieraspaikkaa. Varustukseen kuuluu ainakin elintarvikkeiden myyntipiste, veneille tarkoitettu polttoainejakelu, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, peseytymistila ja hätäpuhelin. - Oulujärvellä ei tällä hetkellä ole yhtään luokituksen kriteerit täyttävää vierassatamaa.

Palvelusatama on pääasiassa elintarvike-, polttoaine- tai vesitäydennyksiin tarkoitettu ja siinä voi olla myös yöpymiseen tarkoitettuja vieraspaikkoja. - Oulujärvellä Martinlahden satama (5100) on palvelusatama.

Vieraslaituri on kyläsataman, kalastusta tai matkustajaliikennettä palvelevan piensataman yhteydessä oleva vierasveneille varattu laituri, jossa voi olla myös yöpymiseen tarkoitettuja vieraspaikkoja.

Retkisatama on pääasiassa virkistystarkoituksiin varattu tai yleiseen käyttöön otettu satama luonnonvaraisella alueella ja soveltuu joko yöpymiseen tai vain päiväsaikaan tapahtuvaan virkistäytymiseen.

Suojasatamaa on mahdollista käyttää, kun matkan jatkaminen ei ole enää turvallista. Hätäsatamaa saa käyttää vain hätätilanteessa, eli silloin kun punaisen raketin lähettäminen on paikallaan. 

Tässä julkaisussa esitettävät satamatiedot perustuvat tietoihin, jotka satamien vastuuhenkilöt ovat antaneet Venesatamaryhmälle. Tiedot on Venesatamaryhmän toimesta tarkistettu kesällä 2006 paikanpäällä suoritetuissa satamakatselmuksissa ja päivitetty uudelleen kevään 2008 aikana. Luettelossa ovat mukana käytössä olevat, luokitellut käyntisatamat, jolloin vanhat on poistettu ja uusia on lisätty. - Kiitokset erityisesti Kaj-Erik Löfgrenille uurastuksesta Oulujärven veneilyn hyväksi!

Kajaanissa 15.4.2008

Juha Puranen

Alkuun


Satamatietojen järjestys on seuraava:

numero ja nimi (nron jälk. s=suojasatama ja r=rajoitettu vain pursiseuralippujen alla purjehtiville)
luokitus

karttalehti, sijainti (KKJ), vieraspaikkojen lukumäärä (p), syvyys (m)

peräkiinnitys, satamaisäntä, palvelut, lähestyminen


Niskanselkä

 

5050    Jylhämä                                             
vieraslaituri
291      64°34,0'  26°47,5'        2-4 p                    

poiju, sivukiinnitys, veneluiska, väylältä Vaalan siltojen alitse Oulujoen vasemmalle rannalle, voimalaitoksen yläpuolella 5 m silta

 

5052     Vaalankurkku
vieraslaituri
291      64°33,1'   26°49,8'


laituriin+ankkuri, sivukiinnitys, opastus (400 m), ravintola (400 m), kahvila (400 m), kauppoja (300 m), grillikioski (400),  elintarvikekioski (700 m), kioski (300 m), tori (400 m), polttoainetta (1 200 m), sähköpiste, talousjätehuolto, käymälä (500 m), suihku (500 m), sauna (500 m), lasten leikkipaikka (200 m), apteekki (400 m), väylältä satama-altaaseen, Oulujoen itärannalla aivan jokisuussa

 

 

5053    Saharanta
vieraslaituri
291       64°33,0'        26°50,4'        12 p    1,5-3,1 m

laituriin+aisa, opastus (700 m), ravintola (700 m), kahvila (700 m), kauppoja (600 m), grillikioski (700 m), elintarvikekioski (1 000 m), kioski, tori (700 m), polttoainetta (1 500 m), sähköpiste, juomavesi (50 m), talousjätehuolto, käymälä suihku (200 m), sauna (200 m),  lasten leikkipaikka (200 m), veneluiska apteekki (300 m), väylältä koilliseen, satama-altaaseen linjataulujen mukaan, Pieni Vaasin länsipuolelta

Alkuun

 

5057    Honkinen (Vaala)
retkisatama
291       64°31,1'        26°55,2'        4 p     1,2 m

laituriin+ankkuri, sivukiinnitys, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, puuvaja, väylältä koilliseen, Marjosen ja Siiran eteläpuolelta saaren luoteisrannan laituriin

 

 

5061    Reimiluoto
retkisatama
291        64°28,9'        26°52,8'        1,2 m

kiinnitysrenkaat+ankkuri, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, väylältä länteen, ruopattu reitti saaren itärantaan

 

 

5065   Ylä-Mulkku
retkisatama
291       64°29,0'    27°01,1'   4 p

rantaan+poiju, ankkuri, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, puuvaja, väylältä pohjoisemman saaren länsirantaan

 

 

5069   Kaarresalo
retkisatama
291, 292    64°29,6'    27°04,3'   4 p   3,5 m

laituriin+ankkuri, sivukiinnitys, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, puuvaja, väylältä saaren pohjoisrantaan 

 

Alkuun

 

5073   Ruununtörmä
vieraslaituri
291, 293    64°27,2'    26°48,7'   2-4 p   1,5-3,1 m


sivukiinnitys, nuotiopaikka, ravintola (400 m), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, septi, veneluiska, viitoitettu väylä satama-altaaseen

 

 

 

5075   Aittoniemi
retkisatama
291, 293    64°26,8'    26°49,8'   2 p   1,6-3,2 m


laituriin+aisa, ankkuri, ravintola (1 600 m), talousjätehuolto, Niskanselältä johtaa satamaan linjatauluin varustettu reitti

 

 

5077   Äpätinniemi (Saunaniemi)
retkisatama
291, 293    64°25,9'    26°53,5'

rantaan+ankkuri, talousjätehuolto, käymälä, Niskanselältä johtaa satamaan linjatauluin varustettu reitti

Alkuun

 

5081   Karhusaari
retkisatama
291, 293     64°26,0'    27°03,3'   11 p   1,2 m

kiinnitysrengas+ankkuri, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, väylältä ruopattu reitti saaren eteläpään länsi- tai itärantaan kiinnitysrenkaiden kohdalle

 

 

5085   Kiloniemi
vieraslaituri
291, 292, 293  64°25,7'   27°08,1'   4 p   1,5-2,0 m

sivukiinnitys, sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, suihku, veneluiska, Kalasatamaan johtaa merkitty reitti, kaakosta Kaivannon salmessa 5,5 m silta

 

 

 

5089   Kuostonsaari
retkisatama
291, 292, 293  64°27,6' / 64°27,1'   27°06,1' / 27°10,6'


laituriin+ankkuri, sivukiinnitys, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, puuvaja, retkeilypolku laiturista toiseen, rantautuminen saaren luoteisniemen tai itäkärjen laituriin

Alkuun

 

5092   Kuhapuro
vieraslaituri
291, 292       64°32,9'    27°07,0'   4 p   1,2-2,8 m

laituriin+aisa, sivukiinnitys, kahvila-ravintola Ihme (08) 810 9262, ravintola (200 m), nuotiopaikka (50 m), juomavesi (200 m), talousjätehuolto, käymälä, lasten leikkipaikka (200 m), veneluiska, Jaalanganlahdelta johtaa satamaan viitoitettu reitti

 

 

5104   Teeriniemi
vieraslaituri
293             64°23,3'   27°01,4'    12 p   1,5-2,0 m

laituriin+paalu, sivukiinnitys, Manamansalon camping (08) 874 138, opastus (800 m), ravintola (800 m), nuotiopaikkoja (500 m), elintarvikekioski (800 m), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä (500 m), kemiallisen käymäläjätteen vastaanotto (1 000 m), suihku (500 m), sauna (300 m), pesukone (500 m), lasten leikkipaikka (500 m), veneluiska, retkeilypolkuja, merkityn väylän päässä

 

 

5107   Ykspisto
retkisatama
293             64°23,1'   26°53,1'

rantaan+ankkuri, Oulujärven retkeilyalue, opastaulu, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, puuvaja, kiinnittyminen saaren etelärantaan

 

 Alkuun


Ärjänselkä 


 

5097r   Kaivanto
retkisatama
292, 293     64°24,0'   27°10,2'

laituriin+poiju, ankkuri, sivukiinnitys, Kajaanin Purjehtijat ry, ravintola (2 500 m), nuotiopaikka, kauppa (2 500 m), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto (1500 m), käymälä, sauna, väylältä itään Kaivannon sillan eteläpuolella, vain pursiseuralippujen alla purjehtiville, pohjoisesta 5,5 m silta

 

 

 

5100   Martinlahti
palvelusatama
292, 293     64°23,7'   27°07,8'   30 p   1,6-2,6 m

laituriin+poiju, aisa, sivukiinnitys, Manamansalon keidas (08) 874 203, 874 205, opastus, ravintola (150 m), kahvila (150 m), nuotiopaikka, kauppa (150 m), polttoainetta, sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä (150 m), kemiallisen käymäläjätteen vastaanotto (150 m), septi, suihku (150 m), sauna (150 m), pesukone (150 m), lasten leikkipaikka (150 m), veneluiska, historiallinen luontopolku, merkityn väylän päässä, pohjoisesta Kaivannon salmessa 5,5 m silta

 

 

5110   Vähäoja
vieraslaituri
293             64°21,0'   26°47,8'   4 p   1,6-3,2 m

laituriin+aisa, ankkuri, talousjätehuolto, veneluiska, Laiskan selältä johtaa satamaan linjatauluin varustettu reitti

 

 

5118   Alassalmi
vieraslaituri
293, 294      64°20,4'   26°54,0'   3 p   1,2-3,0 m

poiju, sivukiinnitys, kioski 0400 946 560, kioski, juomavesi, talousjätehuolto, väylältä laituriin lossin länsipuolella

 

Alkuun

 

5123   Rytölahti
vieraslaituri
294, 296      64°19,9'   27°05,2'    3 p    1,5-2,0 m

sivukiinnitys, kahvila (700 m), elintarvikekioski (700 m), talousjätehuolto, sauna (700 m), veneluiska, väylältä linjamerkit Manamansalon itärannan satamaan

 

 

 

5125    Honkinen (Kajaani)
retkisatama
294, 295, 296   64°14,9'    27°06,4'    5 p  1,5 m

laituriin+ankkuri, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, sauna, puuvaja, väylältä karimerkin kohdalta varoen merikarttaan merkittyjä kiviä saaren länsirannan laiturille

 

5130   Kuusiranta
vieraslaituri
294, 295     64°12,3'   27°06,7'     2,0 m

sivukiinnitys, grillipaikka, savustin, sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, suih-ku, sauna (tilauksesta), veneluiska, kalasatamaan johtaa linjatauluin merkitty reitti

 

Alkuun

 

5135   Vuottolahti
vieraslaituri
295            64°07,7'   27°15,7'   6 p   2,0-3,0 m

sivukiinnitys, SFC-kohtauspaikka (08) 688 8250, invaystävällinen, opastus, kahvila, grillipaikka, kauppa (1 500 m), kioski, sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, kemiallisen käymäläjätteen vastaanotto (100 m), suihku, sauna, pesukone, lasten leikkipaikka, veneluiska, väylältä länteen Kontiolanniemen itäpuolelle

 

 

 

5140s   Ärjänsaari
295, 296     64°15,8'    27°21,9'    2,0 m

poiju, laituriin+ankkuri, sivukiinnitys, väylältä saaren eteläkärjen itärannan laituriin tai rannan edustan poijuihin

 

 

Ei kuvaa

 

5142s   Lehtonen
296            64°19,7'   27°19,1'     4 m
poiju, poiju saaren koillispuolella

Alkuun

 

 

5145   Koutalahti
kotisatama
297           64°15,9'    27°31,1'  ei vieraspaikkoja   1,7 m

sivukiinnitys, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, septi, veneluiska, kalasatamaan merkityn reitin päässä

 

 

 

 

5150   Toukkasaari
retkisatama
296, 297     64°18,1'   27°28,2

rantaan+poiju, ankkuri, Kajaanin virkistysalue, nuotiopaikka, väylältä saaren länsirantaan johtaa ruopattu reitti, itäkärjessä poijuja

 

Alkuun


Paltaselkä


 

 

5160r   Poiju
retkisatama
297, 298      64°16,8'   27°35,0'   1,8-2,0 m

laituriin+poiju, ankkuri, sivukiinnitys, Kajaanin Purjehtijat ry, nuotiopaikka, käymälä, sauna, veneluiska, valaistulta väylältä länteen linjataulujen mukaan, vain pursiseuralippujen alla purjehtiville

 

 

5162   Kajaani, telakka
kotisatama
297            64°14,4'   27°40,3'

poijuja, sivukiinnitys, Oulujärven Wanhat laivat, Reino Mäkelä 0400 686 960, polttoainetta (dies.), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, veneluiska, Kajaanin joen väylän länsipuolella

 

 

 

5164  Kajaani, Tihisenniemi
vieraslaituri
297            64°14,0'    27°42,8'     6 p

laituriin+aisa, sivukiinnitys, opastus (1 500 m), ravintola (1 500 m), kahvila (1 500 m), kauppa (1 500 m), kioski (1 500 m), tori (2 000 m), apteekki (1 500 m), Kajaanin jokea pitkin, jokea ylittävän avattavan ponttonisillan (2,2 m) pohjoispuolelle, 8,8 m johto

 

 

5165   Kajaani, Tullikallio
vieraslaituri
297          64°13,8'   27°43,1' 2-4 p

sivukiinnitys, opastus (500 m), ravintola (500 m), kahvila (500 m), kauppa (500 m), kioski (500 m), tori (700 m), apteekki (500 m), Kajaanin jokea pitkin avattavan ponttonisillan (2,2 m) läpi Ämmäkosken alapuolelle etelärantaan, 8,8 m johto

 

Alkuun

 

5166   Kajaani, Kalkkisilta
vieraslaituri


297          64°13,9'     27°43,6' 15 p
laituriin+aisa, sivukiinnitys, opastus (800 m), ravintola (500 m), kahvila (800 m), kauppa (800 m), kioski (1 000 m), tori (1 500 m), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, septi, veneluiska, apteekki (800 m), Kajaanin jokea pitkin avattavan ponttonisillan (2,2 m) läpi Ämmäkosken alapuolelle pohjoisrantaan, 8,8 m johto

 

 

 

5167  Paltaniemi
kotisatama
297, 298    64°17,8'     27°39,5'   ei vieraspaikkoja   2,0 m

sivukiinnitys, sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä, septi, veneluiska, merkityn reitin päässä

 

 

 

5168   Iso-Pihlainen
retkisatama
297, 298    64°19,7'    27°39,0'

rantaan+ankkuri, nuotiopaikka, väyliltä saaren pohjoiskärkeen

 

 

 

 

5170   Hevossaari
retkisatama
297, 298    64°19,4'    27°41,0'

rantaan+ankkuri, nuotiopaikka, väylältä saaren kaakkoisrantaan

 

Alkuun

 

 

5171s   Selkä-Honkinen
297, 298    64°19,8'   27°42,7'

rantaan+ankkuri, väylältä saaren länsikärjen pohjoispuolelle

 

 

 

 

5172   Varislahti
retkisatama 
297, 298    64°23,5'   27°32,0'

laituriin+ankkuri, grillikatos, talousjätehuolto, veneluiska, väylältä johdon alitse lahden pohjukan länsirannalle

 

 

 

5174   Melalahti
vieraslaituri
297, 298    64°24,0'    27°39,6'   4 p

laituriin+aisa, ankkuri, opastus, talousjätehuolto, käymälä, veneluiska, luontopolku, merkityn väylän päässä

 

Alkuun

 

5178   Mulkkusaaret
retkisatama
297, 298     64°22,1'   27°42,5'

rantaan+ankkuri
nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, lähestyminen suoraan väylältä, kiinnittyminen eteläisimmän saaren länsi- tai itäranta

 

 

 

5179   Ukkosaari
retkisatama
298           64°23,4'     27°44,5'     2,0-3,0 m

rantaan+ankkuri, väylältä vihreän viitan kohdalta suoraan saaren etelärantaan

 

 

 

5180   Lehtonen
retkisatama
298          64°22,0'     27°45,6'

rantaan+ankkuri, grillikatos, väylältä saaren etelärantaan

 

Alkuun

Ei kuvaa

 

5188   Käärmeniemi
vieraslaituri
298          64°24,1'      27°50,8'     2-4 p


sivukiinnitys, opastus (300 m), ravintola (300 m), kahvila (300 m), kauppoja (600 m), polttoainetta (300 m), talousjätehuolto (300 m), apteekki (600 m), Kiehimänjoen länsirannalla siltojen eteläpuolella

 

 

5186   Paltamo, Värjänranta
vieraslaituri
298         64°24,2'      27°50,7'     4-5 p

sivukiinnitys, opastus (200 m), ravintola (200 m), kahvila (200 m), kauppoja (500 m), polttoainetta (200 m), talousjätehuolto, käymälä, kemiallisen käymäläjätteen vastaanotto, apteekki (500 m), Kiehimänjoen länsirannalla siltojen pohjoispuolella, 5 m siltoja

 

 

 

5189   Metelinniemi
vieraslaituri
298        64°24,0'       27°51,7'    10 p    1,5-3,0 m

laituriin+poiju, sivukiinnitys, Paltamon sydän (08) 871 863, opastus (800 m), ravintola (100 m), kahvila (100 m), kauppoja (1 100 m), sähköpiste, juomavesi, talousjätehuolto, käymälä (100 m), septi, suihku (100 m), sauna tilauksesta (100 m), apteekki (1 100 m), väylältä johtaa viitoitettu reitti satama-altaaseen

 

Alkuun

 

5195   Mieslahti
vieraslaituri
298        64°22,8'    27°59,3'

laituriin+aisa, sivukiinnitys, grillikatos, käymälä, sauna (tilauksesta), veneluiska, merkityn väylän päässä

 

 

 

5198   Saviranta
vieraslaituri
298        64°21,7'     27°59,2'    2-3 p     2,5 m

sivukiinnitys, nuotiopaikka, talousjätehuolto, käymälä, veneluiska, väylältä johtaa satamaan linjatauluin merkitty reitti

 

Alkuun