Katsastus 2020

KATSASTUSPÄIVÄT 2020

20.5. Paltaniemi                          kello 18-19

3.6. Koutalahti                             kello 18-19

10.6. Tehtaan ranta                   kello 18-19

13.6. Kaivanto kauden avajaiset

17.6. Paltaniemi                          kello 18-19

Katsastuksen painopisteinä tänäkin vuonna ovat paukkuliivit ja veneen nestekaasulaitteet. Katsastajat kehottavat myös veneilijöitä perehtymään uudistuvaan vesiliikennelakiin.

Paukkuliivit tulee tarkastaa ja merkitä tarkastetuiksi vuosittain. Tämän tarkastuksen voi osaava veneilijä tehdä itsekin, mutta ensisijaisesti veneilijöitä kannustetaan viemään liivit tarkastettaviksi palveluntarjoajille.

Kaasulaitteiden toimintakunto on toinen kauden katsastuksen painopisteistä. Vahva suositus on, että veneilijä tarkastuttaa kaasulaitteistonsa kunnon viiden vuoden välein hyväksytyssä kaasuliikkeessä. Tämän lisäksi järjestelmän kunto suositellaan tarkastettavaksi itse vuosittain. Hyvät ohjeet löytyvät Tukesin verkkosivuilta: https://tukes.fi/documents/5470659/6424402/Käytä%20nestekaasua%20oikein/d98935b090e1-4237-9455-dd10f1c0387f.

Lisäksi veneilijän huomiota on kiinnitettävä  siihen, että kaasupullojen sijoituspaikka täyttää vaatimukset ja on tiivis ja tuulettuu ulos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.